A.Duczmal / Amadeus vol. 10 ##2004

A.Duczmal / Amadeus vol. 10

2004 rok

szotsakowicz, knittel
 1. D. Szostakowicz - Symfonia kameralna na orkiestrę smyczkową op. 110 bis
 2. Largo
 3. Allegro molto
 4. Allegretto
 5. Largo
 6. Largo
 7. K. Knittel - Męka Pańska wg św. Mateusza op. 20
 8. Część 1
 9. Chór 1
 10. Część 2
 11. Chór 2
 12. Część 3
 13. Chór 3
 14. Część 4
 15. Chór 4
 16. Część 5
 17. Chór 5
 18. Część 6
 19. Chór 6
 20. Część 7
 21. Chór 7
 22. Część 8