Zamówienia publiczne

Poznań, 9 października 2018 r.
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na: Artystyczne wykonanie utworu podczas koncertu w Filharmonii Narodowej w Warszawie w dniu 16.10.2018 r.

Ogłoszenie – kliknij aby wyświetlić

Poznań, 9 października 2018 r.
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na: Artystyczne wykonanie utworu podczas koncertu w Auli UAM w Poznaniu w dniu 14.10.2018 r.

Ogłoszenie – kliknij aby wyświetlić

Poznań, 1 października 2018 r.
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na: Artystyczne wykonanie utworu podczas koncertu w Filharmonii Narodowej w Warszawie w dniu 16.10.2018 r.

Ogłoszenie – kliknij aby wyświetlić

Poznań, 1 października 2018 r.
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na: Artystyczne wykonanie utworu podczas koncertu w Auli UAM w Poznaniu w dniu 14.10.2018 r.

Ogłoszenie – kliknij aby wyświetlić

Poznań, 6 sierpnia 2018 r.
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus ogłasza informację o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest zakup wiolonczeli na wyposażenie Orkiestry.

Ogłoszenie – kliknij aby wyświetlić

Poznań, 27 lipca 2018 r.
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest zakup wiolonczeli na wyposażenie Orkiestry.

Ogłoszenie – kliknij aby wyświetlić

Poznań, 3 lipca 2018 r.

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego po nazwą: „Remont i przebudowa oraz rozbudowa siedziby Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu”.

Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz
SIWZ – pobierz
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy –  pobierz pdf, pobierz word
Załącznik nr 2A – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – pobierz pdf, pobierz word
Załącznik nr 2B – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – pobierz pdf, pobierz word
Załącznik 2C – wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej – pobierz pdf, pobierz word
Załącznik nr 3 – wzór umowy – pobierz
Załącznik nr 4 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) załącznik nr 4.1 – projekt budowlano-wykonawczy – pobierz plik
b) załącznik nr 4.2 – przedmiar, wyłączenia z przedmiaru – pobierz plik
c) załącznik nr 4.3 – STWOiR – pobierz plik
Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych robót budowlanych – pobierz pdf, pobierz word
Załącznik nr 6 – wykaz osób – pobierz pdf, pobierz word
Załącznik nr 7 – wytyczne do harmonogramu – pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – pobierz
Wyjaśnienia na zapytania i zmiana treści SIWZ – pobierz
Rys. AMD-PW- K-04_Amadeus – pobierz
Informacja z otwarcia ofert – pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania – pobierz

 


Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pod nazwą: „Dostawa biletów lotniczych”.

Zawiadomienie o wyborze oferty – kliknij aby wyświetlić
Zestawienie ofert – kliknij aby wyświetlić
Ogłoszenie o zamówieniu – kliknij aby wyświetlić
SIWZ – kliknij aby wyświetlić
Formularz oferty – kliknij aby wyświetlić
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – kliknij aby wyświetlić
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – kliknij aby wyświetlić
Wykaz instrumentów muzycznych – kliknij aby wyświetlić

 

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus ogłasza informację o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest artystyczne wykonanie utworów.

Ogłoszenie – kliknij aby wyświetlić

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na: Artystyczne wykonanie utworów podczas koncertu w Auli UAM w Poznaniu w dniu 07.02.2018

Ogłoszenie – kliknij aby wyświetlić

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na: Wyposażenie Orkiestry w skrzypce.

Ogłoszenie – kliknij aby wyświetlić

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na: Wyposażenie Orkiestry w skrzypce.

Ogłoszenie – kliknij aby wyświetlić


Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego po nazwą: „Remont i przebudowa oraz rozbudowa siedziby Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu”.

Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz
SIWZ – pobierz
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy –  pobierz pdf, pobierz word
Załącznik nr 2A – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – pobierz pdf, pobierz word
Załącznik nr 2B – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – pobierz pdf, pobierz word
Załącznik 2C – wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej – pobierz pdf, pobierz word
Załącznik nr 3 – wzór umowy – pobierz
Załącznik nr 4 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) załącznik nr 4.1 – projekt budowlano-wykonawczy – pobierz plik
b) załącznik nr 4.2 – przedmiar, wyłączenia z przedmiaru – pobierz plik
c) załącznik nr 4.3 – STWOiR – pobierz plik
Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych robót budowlanych – pobierz pdf, pobierz word
Załącznik nr 6 – wykaz osób – pobierz pdf, pobierz word
Załącznik nr 7 – wytyczne do harmonogramu –pobierz

Poznań, 22 września 2017 r.
1. Wyjaśnienia na zapytania do treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ – pobierz pdf
2. Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w branży instalacji niskoprądowych (telekomunikacyjnych)
– projekt instalacji niskoprądowych (telekomunikacyjnych) – pobierz plik
– przedmiar instalacji niskoprądowych (telekomunikacyjnych) – pobierz pdf
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – pobierz pdf

Poznań, 29 września 2017 r.
Informacja z otwarcia ofert – pobierz pdf

Poznań, 2 października 2017 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania – pobierz pdf


Zamówienia archiwalne:

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:
„Wyposażenie Orkiestry w klawesyn”

Ogłoszenie – kliknij aby wyświetlić

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:
„Wyposażenie Orkiestry w klawesyn”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – kliknij aby wyświetlić